โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

902 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 902 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 902 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

902 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 902
2 x 451
11 x 82
22 x 41
41 x 22
82 x 11
451 x 2
902 x 1
คำตอบ 902 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 902 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 22, 41, 82, 451, 902