โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

901 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 901 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 901 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

901 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 901
17 x 53
53 x 17
901 x 1
คำตอบ 901 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 901 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 17, 53, 901