โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

899 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 899 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 899 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

899 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 899
29 x 31
31 x 29
899 x 1
คำตอบ 899 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 899 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 29, 31, 899