โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

898 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 898 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 898 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

898 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 898
2 x 449
449 x 2
898 x 1
คำตอบ 898 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 898 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 449, 898