โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

897 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 897 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 897 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

897 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 897
3 x 299
13 x 69
23 x 39
39 x 23
69 x 13
299 x 3
897 x 1
คำตอบ 897 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 897 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 13, 23, 39, 69, 299, 897