โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

896 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 896 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 896 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

896 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 896
2 x 448
4 x 224
7 x 128
8 x 112
14 x 64
16 x 56
28 x 32
32 x 28
56 x 16
64 x 14
112 x 8
128 x 7
224 x 4
448 x 2
896 x 1
คำตอบ 896 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 896 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 64, 112, 128, 224, 448, 896