โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

895 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 895 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 895 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

895 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 895
5 x 179
179 x 5
895 x 1
คำตอบ 895 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 895 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 179, 895