โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

894 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 894 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 894 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

894 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 894
2 x 447
3 x 298
6 x 149
149 x 6
298 x 3
447 x 2
894 x 1
คำตอบ 894 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 894 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 149, 298, 447, 894