โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

893 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 893 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 893 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

893 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 893
19 x 47
47 x 19
893 x 1
คำตอบ 893 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 893 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 19, 47, 893