โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

892 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 892 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 892 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

892 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 892
2 x 446
4 x 223
223 x 4
446 x 2
892 x 1
คำตอบ 892 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 892 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 223, 446, 892