โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

890 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 890 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 890 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

890 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 890
2 x 445
5 x 178
10 x 89
89 x 10
178 x 5
445 x 2
890 x 1
คำตอบ 890 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 890 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 89, 178, 445, 890