โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

889 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 889 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 889 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

889 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 889
7 x 127
127 x 7
889 x 1
คำตอบ 889 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 889 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 127, 889