โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

888 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 888 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 888 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

888 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 888
2 x 444
3 x 296
4 x 222
6 x 148
8 x 111
12 x 74
24 x 37
37 x 24
74 x 12
111 x 8
148 x 6
222 x 4
296 x 3
444 x 2
888 x 1
คำตอบ 888 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 888 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 37, 74, 111, 148, 222, 296, 444, 888