โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

886 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 886 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 886 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

886 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 886
2 x 443
443 x 2
886 x 1
คำตอบ 886 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 886 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 443, 886