โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

884 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 884 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 884 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

884 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 884
2 x 442
4 x 221
13 x 68
17 x 52
26 x 34
34 x 26
52 x 17
68 x 13
221 x 4
442 x 2
884 x 1
คำตอบ 884 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 884 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 13, 17, 26, 34, 52, 68, 221, 442, 884