โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

882 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 882 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 882 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

882 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 882
2 x 441
3 x 294
6 x 147
7 x 126
9 x 98
14 x 63
18 x 49
21 x 42
42 x 21
49 x 18
63 x 14
98 x 9
126 x 7
147 x 6
294 x 3
441 x 2
882 x 1
คำตอบ 882 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 882 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 49, 63, 98, 126, 147, 294, 441, 882