โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

881 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 881 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 881 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

881 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 881
881 x 1
คำตอบ 881 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 881 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 881