โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

878 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 878 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 878 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

878 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 878
2 x 439
439 x 2
878 x 1
คำตอบ 878 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 878 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 439, 878