โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

875 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 875 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 875 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

875 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 875
5 x 175
7 x 125
25 x 35
35 x 25
125 x 7
175 x 5
875 x 1
คำตอบ 875 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 875 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 5, 7, 25, 35, 125, 175, 875