โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

873 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 873 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 873 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

873 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 873
3 x 291
9 x 97
97 x 9
291 x 3
873 x 1
คำตอบ 873 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 873 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 97, 291, 873