โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

871 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 871 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 871 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

871 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 871
13 x 67
67 x 13
871 x 1
คำตอบ 871 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 871 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 67, 871