โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

870 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 870 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 870 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

870 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 870
2 x 435
3 x 290
5 x 174
6 x 145
10 x 87
15 x 58
29 x 30
30 x 29
58 x 15
87 x 10
145 x 6
174 x 5
290 x 3
435 x 2
870 x 1
คำตอบ 870 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 870 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 29, 30, 58, 87, 145, 174, 290, 435, 870