โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

869 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 869 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 869 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

869 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 869
11 x 79
79 x 11
869 x 1
คำตอบ 869 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 869 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 79, 869