โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

868 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 868 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 868 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

868 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 868
2 x 434
4 x 217
7 x 124
14 x 62
28 x 31
31 x 28
62 x 14
124 x 7
217 x 4
434 x 2
868 x 1
คำตอบ 868 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 868 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 14, 28, 31, 62, 124, 217, 434, 868