โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

867 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 867 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 867 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

867 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 867
3 x 289
17 x 51
51 x 17
289 x 3
867 x 1
คำตอบ 867 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 867 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 17, 51, 289, 867