โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

865 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 865 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 865 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

865 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 865
5 x 173
173 x 5
865 x 1
คำตอบ 865 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 865 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 173, 865