โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

864 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 864 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 864 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

864 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 864
2 x 432
3 x 288
4 x 216
6 x 144
8 x 108
9 x 96
12 x 72
16 x 54
18 x 48
24 x 36
27 x 32
32 x 27
36 x 24
48 x 18
54 x 16
72 x 12
96 x 9
108 x 8
144 x 6
216 x 4
288 x 3
432 x 2
864 x 1
คำตอบ 864 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 864 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 72, 96, 108, 144, 216, 288, 432, 864