โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

862 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 862 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 862 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

862 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 862
2 x 431
431 x 2
862 x 1
คำตอบ 862 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 862 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 431, 862