โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

860 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 860 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 860 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

860 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 860
2 x 430
4 x 215
5 x 172
10 x 86
20 x 43
43 x 20
86 x 10
172 x 5
215 x 4
430 x 2
860 x 1
คำตอบ 860 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 860 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 43, 86, 172, 215, 430, 860