โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

854 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 854 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 854 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

854 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 854
2 x 427
7 x 122
14 x 61
61 x 14
122 x 7
427 x 2
854 x 1
คำตอบ 854 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 854 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 61, 122, 427, 854