โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

850 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 850 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 850 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

850 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 850
2 x 425
5 x 170
10 x 85
17 x 50
25 x 34
34 x 25
50 x 17
85 x 10
170 x 5
425 x 2
850 x 1
คำตอบ 850 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 850 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 5, 10, 17, 25, 34, 50, 85, 170, 425, 850