โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

849 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 849 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 849 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

849 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 849
3 x 283
283 x 3
849 x 1
คำตอบ 849 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 849 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 283, 849