โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

848 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 848 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 848 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

848 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 848
2 x 424
4 x 212
8 x 106
16 x 53
53 x 16
106 x 8
212 x 4
424 x 2
848 x 1
คำตอบ 848 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 848 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 53, 106, 212, 424, 848