โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

847 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 847 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 847 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

847 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 847
7 x 121
11 x 77
77 x 11
121 x 7
847 x 1
คำตอบ 847 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 847 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 7, 11, 77, 121, 847