โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

846 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 846 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 846 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

846 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 846
2 x 423
3 x 282
6 x 141
9 x 94
18 x 47
47 x 18
94 x 9
141 x 6
282 x 3
423 x 2
846 x 1
คำตอบ 846 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 846 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 47, 94, 141, 282, 423, 846