โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

845 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 845 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 845 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

845 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 845
5 x 169
13 x 65
65 x 13
169 x 5
845 x 1
คำตอบ 845 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 845 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 13, 65, 169, 845