โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

843 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 843 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 843 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

843 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 843
3 x 281
281 x 3
843 x 1
คำตอบ 843 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 843 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 281, 843