โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

838 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 838 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 838 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

838 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 838
2 x 419
419 x 2
838 x 1
คำตอบ 838 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 838 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 419, 838