โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

837 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 837 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 837 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

837 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 837
3 x 279
9 x 93
27 x 31
31 x 27
93 x 9
279 x 3
837 x 1
คำตอบ 837 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 837 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 9, 27, 31, 93, 279, 837