โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

835 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 835 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 835 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

835 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 835
5 x 167
167 x 5
835 x 1
คำตอบ 835 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 835 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 167, 835