โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

834 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 834 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 834 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

834 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 834
2 x 417
3 x 278
6 x 139
139 x 6
278 x 3
417 x 2
834 x 1
คำตอบ 834 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 834 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 139, 278, 417, 834