โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

833 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 833 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 833 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

833 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 833
7 x 119
17 x 49
49 x 17
119 x 7
833 x 1
คำตอบ 833 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 833 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 7, 17, 49, 119, 833