โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

831 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 831 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 831 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

831 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 831
3 x 277
277 x 3
831 x 1
คำตอบ 831 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 831 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 277, 831