โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

830 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 830 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 830 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

830 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 830
2 x 415
5 x 166
10 x 83
83 x 10
166 x 5
415 x 2
830 x 1
คำตอบ 830 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 830 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 83, 166, 415, 830