โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

828 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 828 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 828 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

828 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 828
2 x 414
3 x 276
4 x 207
6 x 138
9 x 92
12 x 69
18 x 46
23 x 36
36 x 23
46 x 18
69 x 12
92 x 9
138 x 6
207 x 4
276 x 3
414 x 2
828 x 1
คำตอบ 828 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 828 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 36, 46, 69, 92, 138, 207, 276, 414, 828