โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

827 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 827 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 827 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

827 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 827
827 x 1
คำตอบ 827 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 827 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 827