โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

826 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 826 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 826 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

826 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 826
2 x 413
7 x 118
14 x 59
59 x 14
118 x 7
413 x 2
826 x 1
คำตอบ 826 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 826 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 59, 118, 413, 826