โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

825 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 825 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 825 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

825 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 825
3 x 275
5 x 165
11 x 75
15 x 55
25 x 33
33 x 25
55 x 15
75 x 11
165 x 5
275 x 3
825 x 1
คำตอบ 825 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 825 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 11, 15, 25, 33, 55, 75, 165, 275, 825