โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

824 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 824 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 824 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

824 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 824
2 x 412
4 x 206
8 x 103
103 x 8
206 x 4
412 x 2
824 x 1
คำตอบ 824 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 824 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 103, 206, 412, 824