โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

822 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 822 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 822 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

822 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 822
2 x 411
3 x 274
6 x 137
137 x 6
274 x 3
411 x 2
822 x 1
คำตอบ 822 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 822 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 137, 274, 411, 822